• Vaša kompetentnost naša je misija.
    Prijavite se na naše seminare već danas!
  • Budite u toku - prijavite se na naš newsletter!
    Primajte obavijesti o mjestu i vremenu održavanja seminara.

Konzultantski tim

doc.dr.sc. Radojka Kraljević, prof. v.š.

Davor Perkov


Znanstvena je suradnica i docentica na DIU Libertas međunarodnom sveučilištu Zagreb gdje je i pročelnica katedre za menadžment.

Doktorirala znanosti na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ima nastavno zvanje profesora visoke škole. Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu. Završila je psihoterapijsku edukaciju pri Fritz Perls Institutu u Düsseldorfu.

Stalna je suradnica poslovnih učilišta Experta i Altius. Izvodi nastavu i na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suautorica je udžbenika Menadžment tržišnih komunikacija (Plejada, 2014.) i objavila više od dvadeset znanstveno-stručnih radova te drugih edukativnih materijala.

Certificirani je psihoterapeut, završila je izobrazbu iz obiteljske medijacije. Uz znanstveni i nastavni rad kontinuirano je uključena u pomagački i supervizijski rad. Surađuje s nizom uglednih nacionalnih i međunarodnih organizacija u području psihosocijalnih intervencija, traumatizacije, komunikacijskih i pregovaračkih vještina. Konzultantica je uglednih poslovnih organizacija u Hrvatskoj. Članica je od 2013. Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Kontakti:
rkraljevic@libertas.hr
Mob. 091 206 2304