Disable Preloader

Dojmovi polaznika

Dragi Davore, informiran sam od sudionika da si napravio izvrstan posao, što potvrđuje i prosječna ocjena na evaluaciji radionica. Bravo!!! Nisam ni sumnjao. Hvala ti lijepa za poslani materijal koji ću sa zadovoljstvom pregledati i, ako bude potrebe i prilike, i iskoristiti na određeni način. Budi mi dobro i uživaj u svojim danima! Branko K., prof.-Direktor; Aktival d.o.o. Ludbreg

Natrag