Disable Preloader

Dojmovi polaznika

Poštovani, često sam spominjala pozitivna iskustva stečena na prodajnoj radionici 26. i 27.9. i zaključila kako su me Vaši primjeri, vježbe i predavanja potaknuli na prodajne aktivnosti sa još više entuzijazma i motiva. Naravno, zahvaljujući Vama i gospođi K. U nadi ponovnog viđenja na nekoj novoj radionici, srdačan pozdrav. S poštovanjem, Lidija H., Voditelj tržišta, FINA gotovinski servisi

Natrag